GuatemaladDocumentsdPublicacionsd ActivitatsdBrigadesdProjectesdImmigració dEnllaçosd Qui som dContacta

Any 2006dAny 2005 dAny 2004 i històric de projectes (2003-1998)

 

k

Any 2004

Durant l’any 2004, els projectes aprovats van ser:


Projecte:
Organización y captación sindical a trabajadores agrícolas
asalariados organizados en el Comité de Unidad Campesina, CUC

- Contrapart local:
Comité de Unidad Campesina, CUC

- Import total de les subvencions atorgades durant l’any 2004:
12.000 euros

- Entitats donants:
Ajuntament de L’ Hospitalet de Llobregat i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Projecte:
Involucració de les dones indígenes Mam en l’economia i en la política municipal, regional i nacional

- Contrapart local:
Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña i Mediana Empresa Rural CEDEPEM

- Import total de les subvencions atorgades durant l’any 2004:
160.000 euros

- Entitats donants:
Ajuntament de Barcelona i Agència Catalana de Cooperació

Projecte:
Acompañamiento al Programa Nacional de Resarcimiento

- Contrapart local:
Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala CONDEG

- Import total de les subvencions atorgades durant l’any 2004:
34.000 euros

- Entitats donants:
Fundació La Caixa

Projecte:
Foment de la solidaritat i sensibilització de la societat catalana davant la problemàtica de Guatemala i la immigració

- Contrapart:
AAPG

- Import total de les subvencions atorgades durant l’any 2004:
6.000 euros

- Entitats donants:
Ajuntament de Barcelona

Projecte:
Instituto magisterial con orientación al desarrollo humano integral

- Contrapart local:
Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña i Mediana Empresa Rural CEDEPEM

- Import de les subvencions atorgades:
17.769 euros

- Entitats donants:
Ajuntament de Lleida.Històric de projectes