GuatemaladDocumentsdPublicacionsd ActivitatsdBrigadesdProjectesdImmigració dEnllaçosd Qui som dContacta

Any 2006dAny 2005 d2004 i històric de projectes (2003-1998)

 

k

Any 2006


Durant l’any 2006, els ingressos destinats als projectes que es detallen tot seguit, ha estat de 204.549 euros.

Projecte: Organización y captación sindical a trabajadores agrícolas asalariados organizados en el Comité de Unidad Campesina (CUC)

- Contrapart local: Comité de Unidad Campesina (CUC)

- Import total de les subvencions atorgades durant l’any 2006: 16.000 euros

- Entitats donants: Ajuntament de L’ Hospitalet de Llobregat i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú


Projecte: Les dones indígenes maies Kichés per l’empoderament dels seus drets econòmics i polítics amb l’afavoriment de la gobernabilitat democràtica.

- Contrapart local: Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña i Mediana Empresa Rural (CEDEPEM)

- Import total de les subvencions atorgades durant l’any 2006: 100.000 euros

- Entitats donants: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Projecte: Foment de la solidaritat i sensibilització de la societat catalana davant la problemàtica de Guatemala, Nicaragua i Cuba i celebració dels 20è aniversaris de l’Associació d’amistat amb el poble de Guatemala (AAPG) i l’Associació catalana de brigadistes de Nicaragua (ACBN).

- Contrapart local: Associació Catalana de Brigadistes de Nicaragua i Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala

- Import total de les subvencions atorgades: 7000 euros

- Entitats donants: Ajuntament de Barcelona

Projecte: Restabliment i enfortiment del paper de les autoritats maies

- Contrapart local: FUNDAMAYA
• Import de les subvencions atorgades: 15.000 euros
• Entitat donat: Fons Català de Cooperació

Projecte: Programa de tres anys. Fortalecimiento el poder local desde abajo y desde las mujeres: consolidación de los procesos políticos y económicos de las mujeres indigenas Mam de Quetzaltenango.


Contrapart local: Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña i Mediana Empresa Rural CEDEPEM
• Import de les subvencions atorgades: 101.049 euros
• Entitat donat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.