GuatemaladDocumentsdPublicacionsd ActivitatsdBrigadesdProjectesdImmigració dEnllaçosd Qui som dContacta

Any 2006dAny 2005 d2004 i històric de projectes (2003-1998)

 

 

Any 2005

Durant l’any 2005, els ingressos destinats als projectes que es detallen tot seguit, van ser de de 244.500 euros

Projecte: Organización y captación sindical a trabajadores agrícolas asalariados organizados en el Comité de Unidad Campesina, CUC
- Contrapart local: Comité de Unidad Campesina, CUC
- Import total de les subvencions atorgades durant l’any 2005: 16.000 euros
- Entitats donants: Ajuntament de L’ Hospitalet de Llobregat i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú


Projecte: Les dones indígenes Mam per la gobernabilitat democràtica i la participació econòmica, comercial i política. Projecte Ixmucane Uleu.

- Contrapart local: Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña i Mediana Empresa Rural CEDEPEM
- Import total de les subvencions atorgades durant l’any 2005: 155.000 euros
- Entitats donants: Ajuntament de Barcelona i Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Projecte: Foment de la solidaritat i sensibilització de la societat catalana davant la problemàtica de Guatemala, Nicaragua i Cuba i celebració dels 20è aniversaris de l’Associació d’amistat amb el poble de Guatemala (AAPG) i l’Associació catalana de brigadistes de Nicaragua (ACBN).

- Contrapart local: Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala
- Import total de les subvencions atorgades durant l’any 2004: 8.500 euros
- Entitats donants: Ajuntament de Barcelona


Projecte: Projecte d’emergència per l’huracà Stan

- Contrapart local: Comité de Unidad Campesina, CUC
- Import de les subvencions atorgades: 3.000 euros
- Entitat donat: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Projecte: Projecte d’emergència: Seguretat alimentària a L’altiplàno Occidental de Guatemala
- Contrapart local: Centro Experimental para el Desarrollo de la Pequeña i Mediana Empresa Rural CEDEPEM
- Import de les subvencions atorgades: 75.000 euros
- Entitat donat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Ajuntament de Barcelona i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament