GuatemaladDocumentsdPublicacionsd ActivitatsdBrigadesdProjectesdImmigració dEnllaçosd Qui som dContacta

IntroducciódHistòriadMoviment popular dURNGd500 anys de resistència indígenadAcords de PaudPlan Puebla Panamá


Mapa en relleu

Departaments

MAPA PER DEPARTAMENTS

Regions

MAPA PER REGIONS

Llengües

MAPA PER LLENGÜES

Exclusió social

MAPA D'EXCLUSIÓ SOCIAL

Introducció

Guatemala, amb poc més de 12 milions d'habitants, és el país més septentrional dels cinc països centreamericans. Tot i ser un territori tant petit, presenta una gran diversitat, tant des del punt de vista físic com humà. A Guatemala hi ha quatre comunitats ètniques diferenciades: els maies, els ximques, els garífuna i els ladinos (mestissos). Els indígenes representen més del 60 % de la població. El grup majoritari és el maia, dividit en un total de 12 ètnies molt diferenciades, que es corresponen amb els 22 idiomes que parlen.

Per veure més mapes:

Mapes detallats per Departaments

Història

Al Dossier 1. Historia, movimiento popular y acuerdos de paz dels dossiers Guatemala a grandes trazos que hem elaborat l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala, hi trobareu la història de Guatemala explicada des de l'etapa precolombina fins a l'actualitat.

Pel que fa a la història contemporània, l’any 1944, un govern progressista va intentar fer reformes per tal de posar fi a la situació d’extrema misèria que afecta la majoria de la població , però 10 anys més tard va ser enderrocat per un cop d’estat que va comptar amb el suport de la CIA i va obrir un període de dictadures militars i civils que arriba fins a 1996. Aquest mateix any 1996, se signen els Acords de Pau entre el govern guatemalenc i la URNG, la guerrilla guatemalenca, que durant més de 36 anys havia combatut les diferents dictadures al poder. Entre els acords signats, hi ha els que afecten als camperols, la pobresa extrema, la discriminació, el racisme i la repressió que ha patit històricament la població guatemalenca.

Tanmateix, la falta de voluntat política dels diferents governs guatemalencs i els poderosos interessos econòmics han fet que els canvis previstos en els Acords de Pau mai no s’arribessin a materialitzar. En els darrers anys, la repressió contra les organitzacions populars, camperoles i de drets humans, i contra les comunitats i els dirigents camperols, s’han agreujat, i tota manifestació d’oposició organitzada és brutalment reprimida.

Quadre des governants guatemalencs des de l'any 1898 fins al 1986.


Trobareu més documentació sobre Guatemala als següents enllaços:

 

Moviment popular

URNG-MAIZ

500 anys de resistència indígena

Acords de Pau

Resistència al Plan Puebla Panamá (PPP)